Ανάρτηση Βαθμών Μικροκύματα (Ε)

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ(Ε): Βαθμοί και φοιτητές που πρέπει να επαναλάβουν λόγω απουσιών.


Στο επισυναπτόμενο αρχείο βρίσκονται οι βαθμοί της προόδου, οι τελικοί, οι βαθμοί εξέτασης επαναληπτικών 21/1 και τα ΑΜ φοιτητών που είχαν πολλές απουσίες.
Θα υπάρξει επαναληπτική εξέταση για όσους δεν το έχουν περάσει μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.


Από το εργαστήριο.

el_menu