Ακύρωση μαθήματος - Μετρήσεις και αισθητήρια 5-7 μ.μ.

Το μάθημα Μετρήσεις και αισθητήρια σήμερα 5-7 ακυρώνεται λόγω υγείας.

Κατερίνα Ζαχαριάδου

el_menu