ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ (Γραμμές Μεταφοράς) Εξέταση επαναληπτικών

Όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο αλλά δεν το έχουν περάσει μπορούν να δώσουν επαναληπτική γραπτή εξέταση την Τρίτη 21/1 στις 11 στην αίθουσα ΖΒ209.

Από το εργαστήριο

el_menu