ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

Η τελική εξέταση για το εργαστήριο του μαθήματος «Ηλεκτροτεχνικά Υλικά» θα γίνει ως εξής:

  • για τα τμήματα της Δευτέρας (Α1, Α2, Β1, Β2) την Δευτέρα 20/01/2020 κανονικά στα δίωρα (9-11, 11-13, 13-15, 15-17)
  • για τα τμήματα της Τρίτης (Α1, Α2, Β1, Β2) την Τρίτη 21/01/2020 κανονικά στα δίωρα (9-11, 11-13, 13-15, 15-17, 17-19).

Οι φοιτητές που είχαν απαλλαγεί από την παρακολούθηση και οφείλουν μόνο την τελική εξέταση θα πρέπει να προσέλθουν σε κάποιο από τα παραπάνω δίωρα.

Τελική ημερομηνία παράδοσης εργασιών από τους φοιτητές: Δευτέρα 13/01/2020 ώρες 11-17 στις αίθουσες Β215, Β216 και Τρίτη 14/01/2020 ώρες 9-13 στην αίθουσα Β215.

el_menu