ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Τμήμα Δευτέρας 6/1/20 15:00-17:00

Παρακαλούνται οι φοιτητές του τμήματος Δευτέρας 15-17 Β, που θα χάσουν το μάθημα λόγω αργίας, να αναπληρώσουν αποκλειστικά σε κάποιο από τα τμήματα της Πέμπτης 9/1/20 στις ώρες 9-11, 11-13 ή 13-15 ώστε να δώσουν τις εργασίες τους στους ίδιους υπεύθυνους.

 

Εκ του Εργαστηρίου Φυσικής

el_menu