ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Επειδή το εργαστήριο Φυσικής δεν θα λειτουργήσει την Δευτέρα 6/1/2020, καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο σε τμήματα της Δευτέρας να κάνουν αναπλήρωση σε οποιοδήποτε άλλο εργαστηριακό δίωρο τις ημέρες 7/1, 8/1 και 9/1

Εκ του Εργαστηρίου Φυσικής

el_menu