ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

Το εργαστήριο φυσικής ξεκινά τη Δευτέρα 18/11/2019 στην αίθουσα του κτιρίου Β Β219.

Οι ομάδες Α θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 18/11 στα δίωρα που αναφέρονται

Οι ομάδες Β θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 25/11 στα δίωρα που αναφέρονται

Τα ονόματα των ομάδων στα εργαστήρια φυσικής έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα moodle (επιλέγετε εργαστήριο φυσικής και κάνετε εγγραφή) και στον πίνακα ανακοινώσεων έξω από την αίθουσα Β219. 

Ο διδάσκων

Χρήστος Βαρσάμης

el_menu