ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ανακοίνωση

Την Τετάρτη 20/11/2019 θα επανεκκινήσουν τα μαθήματα του εργαστηρίου της ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί, να παρευρεθούν για να παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μάθημα στο δίωρο που έχουν δηλώσει.

Εκ του εργαστηρίου

el_menu