ΑΝΑΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΙΙ ΤΜΗΜΑ 5-1

Η θεωρία στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ΙΙ την Πέμπτη 7/11/2019 και ώρα 11-13 αναβάλλεται λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε εκλεκτορικό σώμα.

el_menu