Αναβολή µαθηµάτων εργαστηρίου Ηλεκτρικής Κίνησης

Τα µαθήµατα του εργαστηρίου της Ηλεκτρικής Κίνησης αναβάλλονται για το επόµενο διάστηµα λόγω της µη υπογραφής σύµβασης των συνεργατών Ακαδηµαϊκών Υποτρόφων. Επειδή στο εργαστήριο παίρνει µέρος µόνο ένα µέλος ∆ΕΠ, για λόγους εκπαιδευτικούς αλλά και ασφαλούς λειτουργίας του εργαστηρίου δεν µπορούν να διεξαχθούν εργαστηριακές ασκήσεις. Για την έναρξη των µαθηµάτων θα υπάρξει ανακοίνωση.

Εκ του εργαστηρίου.

el_menu