ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ (Ε): ΠΡΩΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 5/11

Το πρώτο πείραμα για τους φοιτητές της ΟΜΑΔΑΣ Α θα γίνει στο εργαστήριο 5/11 τα αντίστοιχα δίωρα. Οι φοιτητές της ΟΜΑΔΑΣ Β θα κάνουν το πείραμα Τρίτη 12/11.

Όσοι φοιτητές δεν έχουν γραφτεί να παρουσιαστούν άμεσα.

Παρακαλώ δείτε εδώ το αρχείο με όσους φοιτητές έχουν ήδη μπει σε ομάδα Α ή Β.

el_menu