Εισαγωγή στον Προγραμματισμό: Έναρξη εργαστηρίου

 

Τα κάτωθι εργαστηριακά τμήματα  θα ξεκινήσουν 5 και 6 Νοεμβρίου 2019 τις αντίστοιχες μέρες και ώρες στην αίθουσα Β025Γ

Τρίτη 14.00 - 15.00

Τρίτη 15.00 - 16.00

Τρίτη 16.00 - 17.00   

Τρίτη 17.00 - 18.00

 

Τέταρτη   9.00-10.00

Τέταρτη 10.00-11.00

el_menu