ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο να έλθουν την Τρίτη 29/10 σε κάποιο από τα δίωρα 15:00-17:00-19:00-21:00. Θα μοιραστούν τα φυλλάδια εργαστηρίου και θα γίνει παρουσίαση τη θεματικής του. Θα γίνουν και εγγραφές για όσους/ες δεν το έχουν κάνει.
Από το εργαστήριο

el_menu