Ανακοίνωση Εργαστηρίου Ηλεκτρικής Κίνησης

Την Τετάρτη 23/10/2019 και ώρα 13:00 – 16:00, όλοι οι φοιτητές να προσέλθουν στο εργαστήριο ηλεκτρικής κίνησης, για ενημέρωση και παραλαβή σημειώσεων.

Εκ του εργαστηρίου.

el_menu