Εγγραφή στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικά I

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο Ηλεκτρονικά Ι, να εγγραφούν στις εργαστηριακές ομάδες που επιθυμούν στην καρτέλα "Ομάδες χρηστών" στο eclassτου μαθήματος, μέχρι και την Παρασκευή 15/03/2024.

el_menu