ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ακαδ. Έτος 2023-24)

Οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν το εργαστήριο «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις», καλούνται όπως εγγραφούν μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle (https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=3204), επιλέγοντας μέσω του πεδίου "Ομάδες Εργαστηρίου" το επιθυμητό δίωρο παρακολούθησης.

  • Τα μαθήματα θα γίνονται ανά δύο εβδομάδες, στην αίθουσα Β119.
  • Οι ομάδες με μονή αρίθμηση θα ξεκινήσουν πρώτες τα μαθήματα και οι ομάδες με ζυγή αρίθμηση θα ακολουθήσουν.
  • Όσοι το παρακολουθούν πρώτη φορά ή δεν έχουν κατοχυρώσει το εργαστήριο (δηλαδή έχουν "κοπεί" από απουσίες) θα επιλέξουν μια από τις ομάδες 01 έως 12.
  • Όσοι έχουν κατοχυρώσει το εργαστήριο (δηλαδή δεν έχουν "κοπεί" από απουσίες) στην ομάδα 20
  • Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν νέα εργασία.

Εκ του εργαστηρίου

el_menu