Εγγραφές Μαθήματος «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις», καλούνται όπως εγγραφούν στην σελίδα του μαθήματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle (https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=3204).

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλες/ους, με σκοπό την έγκαιρη, έγκυρη και πλήρη ενημέρωση, την επικοινωνία με τους διδάσκοντες και γενικά τη διαχείριση του μαθήματος (εγγραφή σε εργαστηριακές ομάδες, υποβολή των Φύλλων Εργασίας του εργαστηρίου, ηλεκτρονικές διαλέξεις, κλπ). Επίσης, σε αυτόν τον ηλεκτρονικό τόπο του μαθήματος στο Moodle, θα αναρτάται όλο το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος, τόσο για το θεωρητικό όσο και για το εργαστηριακό μέρος του, το ωρολόγιο πρόγραμμα των εργαστηριακών ομάδων και το εκπαιδευτικό υλικό.

Όποιος/α είχε παρακολουθήσει το μάθημα και στο παρελθόν χρειάζεται να γίνει ξανά η εγγραφή στο Moodle, μια και η πλατφόρμα ξεκινά με νέες λίστες κάθε εξάμηνο.

Από τις 11/03/2024, η επικοινωνία (μηνύματα, ανακοινώσεις) θα γίνεται μόνο μέσω του Moodle.

el_menu