ΕΕΕ.8.3.1 Λειτουργικά Συστήματα: Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024

Ενημερώνονται οι φοιτητές/ήτριες, που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα Λειτουργικά Συστήματα το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, ότι η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Δευτέρα 11/3/2024 και ώρα 11:15 π.μ.

Ο σύνδεσμος της συνάντησης είναι: ΕΕΕ.8.3.1 Δευτέρα 11/3/2024

Επίσης, αύριο 10/3/2024 θα γίνει εκκαθάριση του μητρώου των χρηστών του μαθήματος στο eclass και θα διαγραφούν όσοι/ες έχουν εγγραφεί πριν την 1/1/2024.
Όποιος/α επιθυμεί να παρακολουθήσει το μάθημα το τρέχον εξάμηνο πρέπει να εγγραφεί στο: https://eclass.uniwa.gr/courses/EEE372/.

Ο διδάσκων
Ε. Κυριάκης-Μπιτζάρος

el_menu