ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Καλούνται όλοι οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο «Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου », κατά το εαρινό εξάμηνο 2023-2024, να εγγραφούν στο μάθημα μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-class, επιλέγοντας από την καρτέλα «ομάδες χρηστών» το επιθυμητό δίωρο παρακολούθησης.

Οι εγγραφές για τα εργαστηριακά δίωρα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 11/3/24 (12μμ) και παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και την Παρασκευή 15/3/24 (12μμ).
Όλες οι σχετικές ανακοινώσεις από τους διδάσκοντες θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας αυτής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για λόγους ανανέωσης των καταστάσεων έχει γίνει διαγραφή από το μάθημα στο e-Class όλων των εγγεγραμμένων χρηστών παρελθόντων ετών, οπότε όσοι έχουν κάνει ήδη εγγραφή θα πρέπει να ελέγξουν την εγγραφή τους και αν χρειαστεί να κάνουν επανεγγραφή.


Εκ του εργαστηρίου.

el_menu