ΕΕΕ 8.1.6 - Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Ακαδ. Έτος 2023-24)

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις», καλούνται όπως εγγραφούν στην σελίδα του μαθήματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle (https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=3201).

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλες/ους, με σκοπό την έγκαιρη, έγκυρη και πλήρη ενημέρωση, την επικοινωνία με τους διδάσκοντες και γενικά τη διαχείριση του μαθήματος ( εκπαιδευτικό υλικό, υποβολή των Φύλλων Εργασίας, ηλεκτρονικές διαλέξεις, κλπ).

Οποιος/α είχε παρακολουθήσει το μάθημα και στο παρελθόν χρειάζεται να γίνει ξανά η εγγραφή στο Moodle, μια και η πλατφόρμα ξεκινά με νέες λίστες κάθε εξάμηνο.

Από τις 11/03/2024, η επικοινωνία (μηνύματα, ανακοινώσεις) θα γίνεται μόνο μέσω του Moodle.

 

el_menu