ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Οι φοιτητές για τους οποίους έχει εγκριθεί η μεταγραφή τους και διαθέτουν αριθμό μητρώου μπορούν να προσέλθουν στο εργαστήριο Φυσικής, (αίθουσα Β219), από Δευτέρα 27/11/2023 έως Πέμπτη 30/11/2023, τα δίωρα 11:00-13:00 ή 13:00-15:00 για να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τη δεύτερη άσκηση του εργαστηρίου.

Η πρώτη άσκηση θα αναπληρωθεί μετά το τέλος των τεσσάρων ασκήσεων του εργαστηρίου.

Εκ του εργαστηρίου Φυσικής

el_menu