ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ», κατά το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024, να εγγραφούν στο μάθημα μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-class, επιλέγοντας από την καρτέλα «ομάδες χρηστών» το επιθυμητό δίωρο παρακολούθησης. Οι εγγραφές για τα εργαστηριακά δίωρα θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και την Δευτέρα 30/10/2023. Όλες οι σχετικές ανακοινώσεις από τους διδάσκοντες θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας αυτής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για λόγους ανανέωσης των καταστάσεων έχει γίνει διαγραφή από το μάθημα στο e-Class όλων των εγγεγραμμένων χρηστών παρελθόντων ετών, οπότε όσοι έχουν κάνει ήδη εγγραφή θα πρέπει να ελέγξουν την εγγραφή τους και αν χρειαστεί να κάνουν επανεγγραφή.

Εκ του εργαστηρίου.

el_menu