Ανακοίνωση για το μάθημα «Φυσική»

Ενημερώνονται οι πρωτοετείς φοιτητές ότι:

το μάθημα «Φυσική» αποτελείται από θεωρία και εργαστήριο. Οι φοιτητές βαθμολογούνται με γραπτή εξέταση και στα δύο μέρη του μαθήμαος, κατά τις δύο εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους (Φεβρουάριος και Σεπτέμβριος).

Σε ενδεχόμενη αποτυχία (είτε στο θεωρητικό είτε στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος), δεν υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης του βαθμού (θεωρίας ή εργαστηρίου) και οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν το μάθημα στην επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Με την έναρξη των εργαστηριακών ασκήσεων, θα δοθεί στους φοιτητές ο κανονισμός του εργαστηρίου. Εκεί, περιγράφεται λεπτομερώς με ποιον ακριβώς τρόπο θα αξιολογηθούν οι φοιτητές (επαναπαρακολούθηση ή γραπτή εξέταση) που δεν θα έχουν προβιβάσιμο τελικό βαθμό στο σύνολο του μαθήματος.

el_menu