ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

12/10/2023

 

Ενημερώνονται οι πρωτοετείς καθώς και όσοι φοιτητές οφείλουν το σύνολο του μαθήματος «Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι», ότι οι εγγραφές στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-class: «Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (Ε) 2023-2024(Χειμ) (EEE.1.3)», θα διαρκέσουν από τη Δευτέρα 16.10.2023 και ώρα 11:30 έως το Σάββατο 21.10.2023 και ώρα 11:30.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Η εγγραφή στο eclass του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική.
  • Η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στο eclass είναι οριστική.
  • Για θέματα που αφορούν στο εργαστήριο, θα ενημερώνεστε αποκλειστικά μέσω του eclass.

Προϋπόθεση είναι να έχετε κάνει εγγραφή στο eclass με τα ιδρυματικά σας στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Αριθμό Μητρώου, …@uniwa.gr).

 

 

Εκ του εργαστηρίου

el_menu