ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ακαδ. Έτος 2023-24)

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις», καλούνται όπως εγγραφούν στην σελίδα του μαθήματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle (https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=3065).

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλες/ους, με σκοπό την έγκαιρη, έγκυρη και πλήρη ενημέρωση, την επικοινωνία με τους διδάσκοντες και γενικά τη διαχείριση του μαθήματος (εγγραφή σε εργαστηριακές ομάδες, υποβολή των Φύλλων Εργασίας του εργαστηρίου κλπ). Επίσης, σε αυτόν τον ηλεκτρονικό τόπο του μαθήματος στο Moodle, θα αναρτάται όλο το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος, τόσο για το θεωρητικό όσο και για το εργαστηριακό μέρος του, το ωρολόγιο πρόγραμμα των εργαστηριακών ομάδων και το εκπαιδευτικό υλικό. 

Από τις 16/10/2023, η επικοινωνία (μηνύματα, ανακοινώσεις) θα γίνεται μόνο μέσω του Moodle, όπως επίσης και η εγγραφή στις εργαστηριακές ομάδες ( για την οποία θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες).

Εκ του εργαστηρίου

el_menu