Πρόγραμμα Συμπληρωματικών Εξετάσεων Μαθημάτων - Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2023 (2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ *
Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 
  ΔΕΥΤΕΡΑ 2/10/2024 ΤΡΙΤΗ 3/10/2024
ΩΡΑ                                 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ                     ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ
9.00 έως 12.00 ΕΕΕ8-3.6  Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις
Διδάσκων: Π. Φωτόπουλος
ZB001      
EEE 1-6 Οργάνωση & Διοίκηση Επιχ
Διδάσκων: Π. Φωτόπουλος
ΖΒ001      
EE 1-7 Επιστήμη Τεχνολογία Κοινωνία
Διδάσκων: Π. Φωτόπουλος
ΖΒ001      
12.00 έως 15.00 EEE.6.7  Αρχές Θερμοδυναμικής & Μετάδοσης Θερμότητας
Διδάσκων: Κ. ΚΑΛΚΑΝΗΣ
Β114α ΕΕΕ.4.3 Τεχνική Μηχανική
Διδάσκων: Κ. ΚΑΛΚΑΝΗΣ
Β114α
 
*  Αφορά μαθήματα για τα οποία υπήρξαν σχετικά αιτήματα φοιτητών που δεν μπόρεσαν να προσέλθουν, λόγω του ότι ήταν είτε νοσήσαντες από covid-19, είτε   πληγέντες από τις πρόσφατες πλημμύρες. Επίσης αφορά και μαθήματα που δεν κατέστη δυνατή η εξέταση λόγω προλβημάτων στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς κατά την 21/9/2023.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ανακοικώνσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος για τους νοσήσαντες από covid-19 και τους πλημμυροπαθείς, οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν έχουν ήδη επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους καθηγητές και έχει ελεγχθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στις ανακοινώσεις αυτές.

el_menu