Αναπλήρωση της εξέτασης του μαθήματος ΕΕΕ8-3.6 Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι η εξέταση του μαθήματος EEE.8-3.6 Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις, η οποία δεν κατέστη δυνατό να διεξαχθεί την προηγούμενη Πέμπτη 21/9/2023, μεταφέρεται να διεξαχθεί την Δευτέρα 2/10/2023 και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα ΖΒ001.

el_menu