Επαναληπτική Εξέταση Σεπτεμβρίου 2023 για το μάθημα Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο με Η/Υ

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν δικαίωμα (το έχουν δηλώσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος) να λάβουν μέρος στην επαναληπτική εξέταση του μαθήματος «Ηλεκτρολογικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο», τη Τετάρτη, 20/09/2023 (18:00-21:00), να επισκεφτούν την σελίδα του μαθήματος στο Moodle, στο σύνδεσμο Συμμετοχή στην Εξέταση Σεπτεμβρίου 2023 και να το δηλώσουν (μέχρι 15/09/2023 και ώρα 12:00).

Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και εξυπηρετεί την ομαλή διεξαγωγή και σωστή οργάνωση της εξέτασης (Υπολογιστές, επιτηρητές, κτλ).

el_menu