Εμβόλιμη Εξέταση Ιουνίου για το μάθημα "Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο με Η/Υ"

Για την ομαλότερη οργάνωση και διεξαγωγή την εξέτασης του μαθήματος "Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο με Η/Υ", καλούνται, όσοι φοιτητές έχουν δικαίωμα εξέτασης (Π.Ε. > 11ο εξάμηνο ή Τ.Ε.), όπως δηλώσουν συμμετοχή στην φόρμα η οποία έχει αναρτηθεί στην σελίδα του μαθήματος στο Moodle.

https://moodle.uniwa.gr/mod/choicegroup/view.php?id=7055.

 

Η φόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 25/06/2023

el_menu