Έναρξη διαλέξεων EEE.8-3.1 Λειτουργικά Συστήματα και EEE.8-3.3 Βάσεις Δεδομένων

Ενημερώνονται οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα EEE.8-3.1 Λειτουργικά Συστήματα και EEE.8-3.3 Βάσεις Δεδομένων το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, ότι οι διαλέξεις ξεκινούν την τρέχουσα εβδομάδα (13-17/3/2023) σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του τμήματος.

el_menu