ΕΕΕ.2.4 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ: Εγγραφή στο eclass

Καλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο να εγγραφούν το συντομότερο στην πλατφόρμα του μαθήματος στο eclass. 

Υπενθυμίζεται ότι τα τμήματα διδασκαλίας του μαθήματος έχουν ως εξής:

Τμήμα 2-1: από Α έως Κλ, Διδάσκων Δημήτριος Μετάφας

Τμήμα 2-2: από Κο έως Ξ, Διδάσκων Οδυσσέας Τσακιρίδης

Τμήμα 2-3: από Ο έως Ω, Διδάσκων Ευστάθιος Κυριάκης-Μπιτζάρος

Η εγγραφή στην πλατφόρμα είναι υποχρεωτική, γιατί όλες οι ανακοινώσεις του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αναρτώνται μόνο στο eclass.

el_menu