Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μάθημα "Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ"

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τυπικού εξαμήνου (2ου), καθώς και όσοι οφείλουν το σύνολο του μαθήματος «Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ», ότι οι εγγραφές μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-class θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 06/03/2023 και ώρα 13:00.

Η εγγραφή στο eclass του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική. Προϋπόθεση είναι να έχετε κάνει εγγραφή στο eclass με τα ιδρυματικά σας στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Αριθμό Μητρώου, …@uniwa.gr).

Εκ του εργαστηρίου

el_menu