Έναρξη Διαλέξεων Ηλεκτρακουστικής ΙΙ (ΕΕΕ.8-2.8) & Εγγραφή στο Εργαστήριο

Η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος Ηλεκτρακουστική ΙΙ θα γίνει την Τρίτη 14/3/2023 (τις ώρες και στην αίθουσα που ορίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα), λόγω εξ αναβολής εξετάσεων την Τρίτη 28/2 και προγραμματισμένης απουσίας του διδάσκοντος στο εξωτερικό την Τρίτη 7/3.

Προκειμένου να ξεκινήσει το Εργαστήριο του μαθήματος Ηλεκτρακουστική ΙΙ, όλοι οι φοιτητές που πρόκειται να δηλώσουν το συγκεκριμένο μάθημα στο τρέχον εξάμηνο καλούνται να εγγραφούν άμεσα, αρχικά στο eclass του μαθήματος Ηλεκτρακουστική ΙΙ  και στη συνέχεια σε μια από τις πιο κάτω Ομάδες:
Α. Όσοι έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Συστήματα Ήχου» ή του μαθήματος «Ηλεκτρακουστική» παλαιοτέρων προγραμμάτων σπουδών, παρακαλούνται να εγγραφούν στην ομάδα: Επιτυχής Ολοκλήρωση Εργαστηρίου σε Παλαιότερα Προγράμματα σπουδών
Β. Οι υπόλοιποι παρακαλούνται να εγγραφούν σε μια από τις 2 διαθέσιμες Εργαστηριακές Ομάδες:
Εργαστηριακή Ομάδα Δευτέρα 10-12
Εργαστηριακή Ομάδα Δευτέρα 12-14
Η έναρξη του Εργαστηρίου Ηλεκτρακουστικής ΙΙ θα ανακοινωθεί αργότερα, με ξεχωριστή ανακοίνωση στο eclass του μαθήματος.

Προσοχή:
  1. Προθεσμία εγγραφής σε Εργαστηριακή Ομάδα: έως και την Κυριακή 12/3/2023.
  2. Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα (Διαλέξεις και Εργαστήριο) θα αναρτώνται πλέον στο eclass του μαθήματος.

el_menu