Προκαταρκτική εγγραφή για το εργαστήριο Φυσικής

Όσοι θα παρακολουθήσετε φέτος το εργαστήριο Φυσικής εγγραφείτε στην ομάδα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023  έως αύριο 20/10/2022 και ώρα 12:00

                   ΠΡΟΣΟΧΗ η εγγραφή αυτή είναι ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ (ΑΤΥΠΗ).

Θα σας σταλεί 2ο μήνυμα για την κανονική εγγραφή σας σε κάποιο από τα εργαστηριακά δίωρα που θα δημιουργηθούν

el_menu