Εγγραφή στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Καλούνται οι φοιτητές/ήτριες που πρόκειται να παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 να προχωρήσουν στην εγγραφή τους μέχρι 19/10/2022 και ώρα 23:59  στην πλατφόρμα moodle στη διεύθυνση:
https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=2293 χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.
Έχουν δημιουργηθεί δύο ομάδες.
Μία για τους/τις φοιτητές/ήτριες που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, και μία για αυτούς/ές που το έχουν παρακολουθήσει σε προηγούμενο εξάμηνο και επιθυμούν να το παρακολουθήσουν εκ νέου.
Το κλειδί εγγραφής για την πρώτη ομάδα είναι: digilab2022.
Οταν ολοκληρωθεί η εγγραφή στο μάθημα θα ανακοινωθούν τα εργαστηριακά τμήματα και οι εγγεγραμμένοι/ες θα πρέπει να επιλέξουν ένα από αυτά. 
Όσοι/ες φοιτητές/ήτριες έχουν παρακολουθήσει το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος σε προηγούμενο εξάμηνο και οφείλουν μόνο την τελική εξέταση ΔΕΝ απαιτείται να κάνουν τώρα εγγραφή. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για συμμετοχή στην τελική εξέταση.

Ε. Κυριάκης - Μπιτζάρος

el_menu