Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μάθημα "Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι"

Ενημερώνονται οι πρωτοετείς καθώς και όσοι φοιτητές οφείλουν το σύνολο του μαθήματος «Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι», ότι οι εγγραφές μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-class θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 17/10/2022 και ώρα 13:00.

Η εγγραφή στο eclass του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική. Προϋπόθεση είναι να έχετε κάνει εγγραφή στο eclass με τα ιδρυματικά σας στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Αριθμό Μητρώου, …@uniwa.gr).

Εκ του εργαστηρίου

el_menu