Μαθήματα ΕΕΕ.7-2.3 και ΕΕΕ.7-3.3 "Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος"

Τα δύο ομώνυμα μαθήματα του Β και του Γ Κύκλου Σπουδών "Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος" διδάσκονται σε ένα ενιαίο τμήμα για τους φοιτητές και των δύο Κύκλων Σπουδών. 

Η διδασκαλία θα ξεκινήσει σύμφωνα με το ανακοινωμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23 τη Δευτέρα 10/10/2022 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα ΖΑ-115-116, κτίριο Ζ, πτέρυγα Α, 1ος όροφος. 

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που θα πάρουν τα μαθήματα αυτό το εξάμηνο να εγγραφούν άμεσα στο eclass του μαθήματος. 

Κάθε επόμενη ανακοίνωση και λοιπό υλικό που αφορά τα μαθήματα και το εργαστήριό τους θα διακινούνται μέσω του eclass.

Καλό ακαδημαϊκό εξάμηνο,

Οι διδάσκοντες 

Η. Ζώης - Μ. Ραγκούση

el_menu