Μάθημα ΕΕΕ.5.1 "Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων"

Για το τμήμα 5-1 (Α-ΚΛ), η διδασκαλία θα ξεκινήσει σύμφωνα με το ανακοινωμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23 τη Δευτέρα 10/10/2022 και ώρα 17:00, στην αίθουσα ΖΒ-001, κτίριο Ζ, πτέρυγα Β, ισόγειο. 

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που θα πάρουν το μάθημα αυτό το εξάμηνο να εγγραφούν άμεσα στο eclass του μαθήματος. 

Κάθε επόμενη ανακοίνωση και λοιπό υλικό που αφορά το μάθημα θα διακινούνται μέσω του eclass.

Καλό ακαδημαϊκό εξάμηνο,

Η διδάσκουσα 

Μ. Ραγκούση

el_menu