Ανακοίνωση - Γραμμική Άλγεβρα

Οι φοιτητές του Τμήματος 1-1 (επώνυμα Α-ΚΛ) που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Γραμμική Άλγεβρα 

ΕΕΕ.1.4 (κάθε Τρίτη 9-11 και Πέμπτη 3-5) καλούνται, στην αρχή του εξαμήνου, να παρακολουθήσουν το μάθημα

μαζί με το Τμήμα 1-3 (διδάσκοντας Ι.Θ. Φαμέλης) που γίνεται στο αμφιθέταρο Χατζηνικολάου.  Το πρώτο μάθημα είναι

την Τρίτη 11/10.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος.

el_menu