Έναρξη μαθημάτων για το μάθημα 7.2.5 (Ειδικά Θέματα Δικτύων και Ασφάλεια)

Την Τρίτη 11/10/2022, στις 13.00 θα ξεκινήσουν τα μαθήματα του 7.2.5 (Ειδικά Θέματα Δικτύων και Ασφάλεια).

Στο eclass του Πανεπιστημίου, υπάρχει ο σχετικός δικτυακός χώρος του μαθήματος, ο οποίος θα ανοίξει με την έναρξη του πρώτου μαθήματος. Όσοι και όσες έχουν δοκιμάσει να συνδεθούν νωρίτερα θα έχουν δει ότι αυτό δεν είναι ενεργοποιημένο, και θα μπορέσουν να συνδεθούν και να κάνουν εγγραφή στο μάθημα, μετά από την ενεργοποίησή του και διαγραφή του προηγούμενου κύκλου φοίτησης στο μάθημα (ο οποίος παραμένει ενεργός για λόγους ενημέρωσης των φοιτητών/τριων για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.

Μετά από το πρώτο μάθημα, η ενημέρωση από τους διδάσκοντες θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του eclass, ενώ γενικές ανακοινώσεις τις οποίες δεν δημιουργούν οι διδάσκοντες θα είναι διαθέσιμες από τη Γραμματεία του Τμήματος .

el_menu