ΕΓΓΡΑΦΕΣ στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΤΑ Ι"

Καλούνται οι πρωτοετείς καθώς και όσοι φοιτητές οφείλουν το σύνολο του μαθήματος «Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι» να εγγραφούν μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας eclass στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (Ε) 2022-2023(Χειμ) (EEE.1.3) στο σύνδεσμο https://eclass.uniwa.gr/courses/EEE548/.

Προϋπόθεση είναι να έχετε κάνει εγγραφή στο eclass με τα ιδρυματικά σας στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Αριθμό Μητρώου, …@uniwa.gr).

Η εγγραφή στο eclass του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική.

Εκ του εργαστηρίου

el_menu