ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ (Ακαδ. Έτος 2022-23)

Οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν το μάθημα «Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο με Η/Υ», καλούνται όπως εγγραφούν μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle (https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=2905) επιλέγοντας μέσω του πεδίου "Επιλογή Ομάδας Εργαστηρίου"  το επιθυμητό δίωρο παρακολούθησης. 

  

Όσοι έχουν παρακολουθήσει επαρκώς το μάθημα (δεν έχουν κοπεί από απουσίες) δεν θα γραφτούν σε δίωρο παρακολούθησης. 

Η δήλωση σε ομάδα εργαστηρίου είναι υποχρεωτική. 

Οι εγγραφές για τα εργαστηριακά δίωρα θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022

 

 

el_menu