1η Διάλεξη Μαθήματος Λειτουργικών Συστημάτων

Την Πέμπτη 07/04 και ώρα 14:00 – 16:00 θα γίνει η πρώτη διάλεξη του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα στην αίθουσα ΖΒ 010 (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα).

el_menu