ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Από την Δευτέρα 4/4/22 θα πραγματοποιούνται μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Μαθηματικά, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΤΜΗΜΑ 2.3,        ΑΙΘΟΥΣΑ: ΖΒ010

Δευτέρα: 10:00-11:00,  Ενισχυτική Διδασκαλία σε Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών

       11:00-13:30,  Ενισχυτική Διδασκαλία στην Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ

 

ΤΜΗΜΑ 2.2,        ΑΙΘΟΥΣΑ: ΖΒ010

Δευτέρα: 14:00-15:00,  Ενισχυτική Διδασκαλία σε Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών

       15:00-17:30,  Ενισχυτική Διδασκαλία στην Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ

 

ΤΜΗΜΑ 2.1,        ΑΙΘΟΥΣΑ: ΖΒ010

Παρασκευή:12:00-13:00, Ενισχυτική Διδασκαλία σε Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών

          13:00-15:00, Ενισχυτική Διδασκαλία στην Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ

 

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

el_menu