ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι & ΙΙ - ΦΕΒ. 2022

Οι παρούσες απαλλαγές αφορούν στην περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022. Οι επόμενες αιτήσεις θα αξιολογηθούν και θα ανακοινωθούν τον ΙΟΥΝΙΟ 2022, πριν τις εξετάσεις.

Δείτε το αρχείο εδώ.

el_menu