Ανακοίνωση Διεξαγωγής Διαλέξεων Θεωρίας Μαθήματος «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» Κωδικός Μαθήματος ΕΕΕ.8.-1.1

Το μάθημα θα ξεκινήσει να υλοποιείται κανονικά από την Πέμπτη 3-3-2022 και θα διεξάγεται:

Στην αίθουσα Α215 κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στο χωρό της Πανεπιστημιούπολης του Αρχαίου Ελαιώνα από τις 09.00 ως 10.30.

Το ωράριο έχει διαμορφωθεί, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ώστε σε περίπτωση διαλείμματος να διαρκεί 30 λεπτά για αερισμό. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι φοιτητές θα απομακρύνονται από το αμφιθέατρο. Εντός του αμφιθεάτρου, κλειστών χώρων, καθώς και ανοικτών χώρων με μεγάλο αριθμό ατόμων είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Εντός του αμφιθεάτρου αν δεν υπάρχει η αναγκαία συμμόρφωση, θα διακόπτεται η διάλεξη και θα γίνεται εκκένωση.

Κατά την προσέλευση στο αμφιθέατρο θα υπάρχει παρουσιολόγιο που θα δίνεται σε Γραμματεία από το διδάσκοντα με την ολοκλήρωση του μαθήματος για περίπτωση ιχνηλάτισης κρούσματος COVID (https://www.uniwa.gr/covid-19/).

Σε περίπτωση περαιτέρω διευκρινήσεων θα δοθούν άλλες οδηγίες.

Ως προς τις διαλέξεις: Η προσέλευση των φοιτητών θα γίνεται πριν την ώρα έναρξης 2 με 3 λεπτά και θα κάθονται σε καθορισμένες θέσεις. Η αποχώρηση των φοιτητών θα γίνεται με περάτωση διάλεξης, ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση των υγειονομικών μέτρων χωρίς τη διατάραξη της ροής της διάλεξης.

Σε περίπτωση υλοποίησης προσθετικού προαιρετικού τεστ, αυτό θα υλοποιείται την εκάστοτε Παρασκευή 08.00-09.00. Σε περίπτωση αναπλήρωσης ωρών κάθε Πέμπτη 08.00-09.00.

Οι ώρες αποριών είναι κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 11.15-12.00 με την προϋπόθεση ότι έχετε κλείσει ραντεβού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η σχετική σελίδα του μαθήματος βρίσκεται στο e-class: “Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (EEE.8-1.1) ”.

Καλή σας αρχή.

 

Ο διδάσκων

Γ. Τσεκούρας

el_menu