ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Ι ΤΜΗΜΑ 4-2

Σας ενημερώνω ότι λόγω προσωπικού κωλύματος, οι διαλέξεις της θεωρίας του μαθήματος Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 9/3 και ώρα 11 στο αμφιθέατρο Β218.

Οι φοιτητές του τμήματος 4-2 (επίθετα από Κ-Ο) μπορούν να κάνουν εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος που βρίσκεται στο moodle.uniwa.gr. Η πλατφόρμα είναι ενημερωμένη με όλο το υλικό του μαθήματος (διαλέξεις θεωρίας και λυμένα παραδείγματα) καθώς και με τις ενδεικτικές λύσεις όλων των θεμάτων προηγουμένων εξεταστικών.

Ο διδάσκων

Χρήστος Βαρσάμης

el_menu