ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ακαδ. Έτος 2021-22)

Οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν το εργαστήριο «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις», καλούνται όπως εγγραφούν μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle (https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=2736), επιλέγοντας μέσω του πεδίου "Ομάδες Εργαστηρίου" το επιθυμητό δίωρο παρακολούθησης.

Τα μαθήματα θα γίνονται ανά δύο εβδομάδες, στην αίθουσα Β119.

Οι ομάδες με μονή αρίθμηση θα ξεκινήσουν πρώτες τα μαθήματα και οι ομάδες με ζυγή αρίθμηση θα ακολουθήσουν.

Οι μονές ομάδες θα ξεκινήσουν τα μαθήματα τους την ερχόμενη εβδομάδα (08-09/03/22) ενώ οι ζυγές θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα (15-16/03/22).

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Όσοι φοιτητές έχουν κατοχυρώσει το εργαστήριο (δηλαδή δεν έχουν "κοπεί" από απουσίες) : 
α. να επιλέξουν την Ομάδα 20
β. θα πρέπει να παραδώσουν νέα εργασία

el_menu