ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΑΕ

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο «Προηγμένα ΣΑΕ», κατά το εαρινό εξάμηνο 2021-2022, να εγγραφούν στο μάθημα μέσω της εκπαιδευτικής  πλατφόρμας e-class, επιλέγοντας από τις καρτέλες ομάδες χρηστών το επιθυμητό δίωρο παρακολούθησης.

Οι εγγραφές για τα εργαστηριακά δίωρα θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και την Κυριακή 6 Μαρτίου 2022.

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών,   όλες οι σχετικές ανακοινώσεις από τους διδάσκοντες θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας αυτής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για λόγους ανανέωσης των καταστάσεων έχει γίνει διαγραφή από το μάθημα στο e-Class όλων των εγγεγραμμένων χρηστών , οπότε όσοι έχουν κάνει ήδη εγγραφή θα πρέπει να ελέγξουν την εγγραφή τους και αν χρειαστεί να κάνουν επανεγγραφή.

Εκ του εργαστηρίου.

el_menu