Ανακοίνωση για το μάθημα των δικτύων (τμήμα 6.2)

Τη Δευτέρα 28/2/2022 ξεκινάνε οι διαλέξεις για το μάθημα « Δίκτυα Υπολογιστών». Στην πρώτη διάλεξη θα παρουσιαστεί το μάθημα, ο σχετικός δικτυακός χώρος στο eclass, και θα γίνει παρουσίαση των εργαστηρίων, του τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης, καθώς και η δυνατότητα για εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος.

Το μάθημα (μόνο για τις 28/2/2022) θα ξεκινήσει στις 10.00 και θα τελειώσει στις 11.00

Επίσης, παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα να μην κάνουν εγγραφή, μέχρι να τους δοθεί ενημέρωση ότι ο δικτυακός χώρος του μαθήματος έχει ανοίξει για εγγραφές.

Χ. Πατρικάκης

el_menu